Visie

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling. Dat betekent dat je gevoelig wordt voor de onderstroom, dat je luistert naar je innerlijke stem en daar gehoor aan geeft. Hoe lastig dat soms ook is, omdat het vaak vraagt zekerheden op te geven. Stappen zetten die controversieel zijn, maar inspirerend.

Je stem laten horen. Kortom: opstaan voor wie je in wezen bent.
Als we de wereld vervolgens instappen en onze maatschappelijk plek innemen vanuit ons innerlijk vertrouwen, kennis en kunde, zal er een omgeving van co-creatie ontstaan. Een bloeiende akker waarin economisch belang ten dienst staat van mens en aarde en niet andersom.